Blog TACHOLider

Artykuły publikowane w nawiązaniu do naszej platformy

Francja i SIPSI

W ostatnim czasie obserwujemy zwiększoną liczbę kontroli we Francji dotyczących pojazdów do 3,5 tony. Sprawdź szczegóły…

Czytaj więcej
Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu

Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa…

Czytaj więcej
Nowe zmiany z dniem 21.02.2022

Od 21 lutego 2022 zostają implementowane nowe przepisy prawa wspólnotowego zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,…

Czytaj więcej
Zmiany w przepisach uchwalone przez Sejm

W środę Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców…

Czytaj więcej
Przekroczenia granicy na tacho

Rozpoczynamy serię prezentującą zmiany, które wprowadza Pakiet Mobilności. Pierwsze zmiany wejdą w życie już 2 lutego.…

Czytaj więcej
Nowe zasady uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego

Od kwietnia 2022 roku będą obowiązywać nowe zasady odnośnie uzyskania oraz odnowienia uprawnień kierowcy zawodowego.…

Czytaj więcej
System IMI - Informacje + Instrukcja (!)

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (system IMI) to bezpieczny, wielojęzyczny serwis internetowy, który umożliwia…

Czytaj więcej
Podsumowanie roku 2021

Wszyscy jesteśmy zmęczeni brakiem stabilizacji w branży TSL podsumujmy rok 2020 i zadajmy pytanie jaki miała wpływ…

Czytaj więcej
Licencja dla "busiarzy" od maja 2022

Już od 20 maja 2022 r. przepisy tak zwanego Pakietu Mobilności. Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców wykonujących…

Czytaj więcej
Projekt ustawy w sprawie pakietu mobilności

Rada Ministrów przyjęła projekt (07.12.2021) ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców…

Czytaj więcej
Jak najlepiej przygotować firmę transportową na zmiany w prawie?

Szczególną ochroną w transporcie objęci są kierowcy, dlatego na przełomie roku 2020 i 2021 wprowadzane są kolejne…

Czytaj więcej
TACHOLider – uporządkowana pomoc dla firmy transportowej.

Bardzo często przedsiębiorcy przechowują dane w chmurze. Jest to tak zwany cloud computing. Rozwiązanie ma wpływ na…

Czytaj więcej
System dla firmy transportowej – po co to komu?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest pakiet mobilności i dlaczego w firmie transportowej każdy powinien wdrożyć system…

Czytaj więcej