Francja i SIPSI

W ostatnim czasie obserwujemy zwiększoną liczbę kontroli we Francji dotyczących pojazdów do 3,5 tony. Inspektorzy sprawdzają nie tylko kwestię noclegów poza kabiną (co stało się przykrą normą), ale także spełnianie zasad dotyczących delegowania.

Według kontrolujących w wypadku pojazdów tego rodzaju konieczne jest w dalszym ciągu posiadanie w kabinie ważnego zaświadczenia o delegowaniu wygenerowanego przez portal SIPSI. Firma transportowa powinna wykazać, że ma na terenie Francji swojego reprezentanta – zgodnie z przepisami Loi Macron.

Tego rodzaju interpretacja wynika z faktu, że dopiero 1 lipca 2026 r. wchodzą w życie te przepisy Pakietu Mobilności, które dotyczą pojazdów o dmc do 3,5 tony. W związku z tym francuskie władze wychodzą z założenia, że wobec przedsiębiorców posługujących się taką flotą, podobnie jak do wszystkich innych firm spoza transportu delegujących pracowników do Francji, w dalszym ciągu mają zastosowanie te same zasady, co dotychczas.

Poza dokumentami transportowymi (list przewozowy CMR) kierowca powinien mieć w kabinie:

•           zaświadczenie SIPSI,

•           zaświadczenie A1,

•           egzemplarz umowy o pracę przetłumaczony na język francuski,

•           dokument potwierdzający rejestr godzin pracy.

Nadmienić należy, że tego rodzaju wymagania są niespójne, ponieważ Francuzi całkowicie inaczej podchodzą chociażby do kwestii kabotażu – w tym zakresie oczekują od firm busiarskich przestrzegania zasad wynikających z Pakietu Mobilności.

Aby  nie narazić się na wysokie kary pieniężne (4 tys. euro za brak przedstawiciela i 750 euro za brak zaświadczenia o delegowaniu), rekomendujemy, by we Francji przestrzegać dotychczasowych zasad dotyczących delegowania. Wobec braku spójnego stosowania przepisów Pakietu Mobilności przez francuskie władze warto zaopatrzyć kierowcę zarówno w zaświadczenie IMI oraz SIPSI. W razie pytań dotyczących zasad delegowania do Francji zapraszamy do kontaktu z biuro@tacholider.pl