Jak najlepiej przygotować firmę transportową na zmiany w prawie?

Każda organizacja działa w określonych ramach prawnych. Szczególną ochroną w transporcie objęci są kierowcy, dlatego na przełomie roku 2020 i 2021 wprowadzane są kolejne akty prawne mające na celu regulowanie tego obszaru w firmie transportowej.

Zmiany w prawie?

Od 20 sierpnia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie 2020/1054, które zmienia  rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów.

Nowe przepisy zapewnią kierowcom lepsze warunki odpoczynku oraz sprawiają, że mogą spędzać więcej czasu w domu. Przedsiębiorstwa muszą organizować pracę tak, aby kierowcy obsługujący przewozy międzynarodowe mogli regularnie wracać do domu (co trzy lub cztery tygodnie, w zależności od harmonogramu czasu pracy). Kierowca nie może spędzać obowiązkowego cotygodniowego czasu odpoczynku w kabinie pojazdu. Jeżeli w okresie odpoczynku kierowca jest poza domem, pracodawca musi pokryć koszty zakwaterowania.

Program TACHOLider

System określa sytuację wyjściową organizacji dzięki wprowadzeniu danych do ustawień oraz audytu który może przeprowadzić dedykowany Państwu ekspert. TACHOLider jest programem wspomagającym pracę każdej firmy w sektorze szeroko rozumianej logistyki, zarówno realizującej transport do 3,5 tony jak i powyżej tej wartości. System posiada unikalny mechanizm SI który służy do rozliczania wynagrodzenia pod kątem płacy minimalnej, pracy za granicą lub umów cywilnoprawnych. Dodatkowo TACHOLider posiada interfejs obiegu dokumentów, tworzenia delegacji lub podgląd czasu pracy kierowcy wszystko w oparciu o najnowsze technologie Cloud Computing.

W prowadzeniu organizacji lub firmy bardzo ważną rolę odgrywa zarządzanie danymi i bezpieczeństwo dokumentów, zwłaszcza od momentu wprowadzenia RODO, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych wraz z regulacjami, które zostały wydane oraz przyjęte do realizacji na terenie całej Unii Europejskiej.

Dzięki zastosowaniu wieloletniego doświadczenia w branży transportowej i ochrony danych możemy z powodzeniem wdrożyć narzędzie i pozbawić firmę transportową problemów wynikających z implementacji czy stosowania nowych przepisów.

W „miksie” wiedzy i praktyki jesteśmy najlepszym wyborem.

Zapraszamy do kontaktu.