System dla firmy transportowej – po co to komu?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest pakiet mobilności i dlaczego w firmie transportowej każdy powinien wdrożyć system do ewidencjonowania czasu pracy?

Czym jest pakiet mobilności?

Zgodnie z obowiązującym, trendem jest to zbiór przepisów, których celem jest unormowanie transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej poprzez zmianę już obowiązujących regulacji w trzech kluczowych aspektach: czasy jazdy i odpoczynku, delegowanie kierowców do pracy za granicą oraz dostęp do rynku.

Eksperci jednoznacznie stwierdzają że to nie troska o polskiego pracownika w transporcie, a ochrona wewnętrznego rynku pracy przez kraje UE jest powodem zmian narzuconych przez pakiet mobilności.

Kolejne zmiany w prawie?

Podczas przerwy wakacyjnej Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. W przypadku przyjęcia proponowanych przepisów, zostaną podniesione całkowite  koszty zatrudnienia kierowcy od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa.

Inaczej niż pierwotnie przewidywano, zmienione regulacje nie uproszczą prawidłowego wyliczania wynagrodzeń. Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu, obowiązkowa dla wszystkich pracowników  będzie pełna ewidencja czasu pracy. Obowiązkowa ewidencja (dokumentacja kadrowo płacowa) będzie musiała zawierać informację o pracy w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych  oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

W prowadzeniu organizacji lub firmy bardzo ważną rolę odgrywa zarządzanie danymi i obieg dokumentów, zwłaszcza od momentu wprowadzenia RODO, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych wraz z regulacjami, które zostały wydane oraz przyjęte do realizacji na terenie całej Unii Europejskiej.

Do czego służy TACHOLider?

System określa sytuację wyjściową organizacji dzięki wprowadzeniu danych do ustawień oraz audytu który może przeprowadzić dedykowany Państwu ekspert. TACHOLider jest programem wspomagającym pracę każdej firmy transportowej, posiada unikalny mechanizm AI który służy do rozliczania wynagrodzenia pod kątem płacy minimalnej w Polsce, pracy za granicą lub umów cywilnoprawnych. Dodatkowo TACHOLider posiada mechanizm obiegu dokumentów, tworzenia delegacji lub analizy czasu pracy kierowcy (podgląd karty kierowcy) wszystko w oparciu o najnowsze technologie Cloud Computing.

Dzięki zastosowaniu wieloletniego doświadczenia w branży transportowej możemy z powodzeniem wdrożyć narzędzie i pozbawić firmę transportową problemów wynikających z nowych przepisów.

Czy jesteście zainteresowani takim rozwiązaniem?

Zapraszamy do kontaktu. 

biuro@tacholider.pl