System IMI - Informacje + Instrukcja (!)

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (system IMI) to bezpieczny, wielojęzyczny serwis internetowy, który umożliwia wymianę informacji organom publicznym zaangażowanym we wdrażanie przepisów unijnych.

System IMI pomaga organom państwowym w wypełnianiu obowiązków z zakresu współpracy międzynarodowej w wielu dziedzinach związanych z jednolitym rynkiem.

Obecnie państwa członkowskie wykorzystują system w ramach 67 procedur współpracy administracyjnej w 17 różnych dziedzinach polityki. Narzędzie można niewielkim bądź znikomym nakładem pracy rozwinąć i dostosować do potrzeb komunikacji w kolejnych obszarach polityki. Każde państwo członkowskie wyznacza Krajowego koordynatora systemu IMI (NIMIC). W Polsce Krajowy koordynator systemu IMI umiejscowiony jest w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dodatkowo w Polsce wyznaczeni zostali koordynatorzy odpowiedzialni za poszczególne obszary - dziedziny prawodawstwa  rynku wewnętrznego. Obecnie w systemie IMI funkcjonuje 16 takich obszarów. Kolejnym obszarem ma być transport.

Krajowy Koordynator Systemu IMI poinformował nas, że od lutego 2022 roku w ramach systemu IMI zacznie funkcjonować nowy obszar, tj. pakiet mobilności, w ramach którego będzie funkcjonował moduł „delegowania kierowców”.

Aby zgłoszenie było skuteczne należy przygotować dokumenty zawierające informacje takie jak:

- dane dotyczące delegowania kierowcy (kraj delegowania, daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania, numery rejestracyjne samochodu, rodzaj świadczonej usługi transportowej),

- dane kierowcy (imię, nazwisko, nr licencji),

- dane dokumentu tożsamości kierowcy (rodzaj dokumentu tożsamości, numer, data wydania, data ważności),

- adres zamieszkania kierowcy (ulica, nr domu, kod, miasto, państwo),

informacje dot. firmy, w której kierowca jest zatrudniony (nazwa, nr licencji, nr z narodowego rejestru firm, nr VAT, kraj rejestracji),

- dane kontaktowe zarządzającego transportem (imię, nazwisko, adres email, numer  telefonu), osoba kontaktowa (może być ta sama co zarządzający transportem).

Każde zgłoszenie delegowania będzie miało wygenerowany niepowtarzalny kod QR, który będzie mógł być sczytany przez służby kontrolne w trakcie kontroli drogowej.

Po sczytaniu kodu OR służby kontrolne będą miały dostęp do wszystkich ww. danych ze zgłoszenia delegowania.

Przygotowaliśmy dla naszych instrukcję zgłoszenia systemu IMI (do pobrania niżej). Kiedy tylko będą nowe informacje w sprawie nowego systemu będziemy informować za pomocą dedykowanych kanałów komunikacji.

Plik do pobrania:

Instrukcja zgłoszeń systemu IMI